Położenie

Nadleśnictwo Wolsztyn jest położone na granicy województw wielkopolskiego i lubuskiego. Znajduje się w zasięgu administracyjnym pięciu gmin: Wolsztyn, Siedlec, Zbąszyń, Kargowa i Kolsko. Jest jednym z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Galeria zdjęć

Galeria przyrodnicza

Historia

Nadleśnictwo Wolsztyn zostało utworzone w roku 1945. W okresie zaborów tereny Nadleśnictwa podlegały pod niemiecką administrację państwową. Lasy w większości stanowiły własność prywatną, majątkową i chłopską. To przekładało się na sposób prowadzenia na tych terenach gospodarki leśnej.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na obręby leśne i leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Wolsztyn podejmuje realizację różnych projektów związanych z ochroną środowiska, małą retencją i rekultywacją gruntów. Projekty są finansowane z funduszy Ochrony Środowiska, funduszy Unii Europejskiej i środków własnych RDLP Zielona Góra. W ramach środków pozyskanych z UE w ostatnim okresie w Nadleśnictwie Wolsztyn w leśnictwie Nowy Dwór zrealizowano budowę 4 obiektów piętrzących wodę.

Współpraca

Nadleśnictwo Wolsztyn współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.