Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wolsztyn
Nadleśnictwo Wolsztyn
+48 68 384 21 46
+48 68 384 21 46

ul. Bohaterów Bielnika 29

64-200 Wolsztyn

Nadleśniczy
Zbigniew Jackowski
+48 68 384 21 46 wew. 121
Zastępca Nadlesniczego
Andrzej Pulikowski
68 384 21 46 wew. 311
Główny Księgowy
Waldemar Brambor
+48 68 384 21 46 w. 611

Pion Nadleśniczego

Krzysztof Kotlarski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 219, +48 604 596 224
Andrzej Jabłoński
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 220, +48 604 44 50 64
Mariusz Merda
Posterunek Straży Leśnej
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 221
Alicja Trajnerowicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 130
Janusz Ceglarek
Specjalista ds. administracji
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 672
Halina Stachowiak
Starszy ref. ds. administracji
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 100
Karol Gałęzowski
Sekretarz
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 671, +48 696 090 401
Maciej Basiński
PAD
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 444, +48 608 699 275
Krzysztof Gola
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 384 21 46

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Michał Lagiera
Specjalista ds. użytk. lasu
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 332
Arkadiusz Ceglarek
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 330
Jacek Szymków
Starszy specjalista ds. ochrony lasu
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 331
Aleksander Jakowczyc
Leśniczy ds. lasów niepaństwowych
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 334
Łukasz Zając
Specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 335
Barbara Wojtkowiak
Specjalista ds. marketingu
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 615

Pion Głównego Księgowego

Barbara Geneja-Antczak
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: +48 68 384 21 46 wew. 614
Natalia Kędziora
Księgowa
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 612
Iwona Abramek
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 384 21 46 w. 613